Bestuursleden
Lia Admiraal Voorzitter Tel.: 020-4823061
Annie Schreuder Penningmeester en Ledenadministratie Tel.: 020-4821134
Ingrid Tempelman Secretaris Tel.: 020-4826023
Rob Kempers Materiaal commissaris Tel.: 020-4823229Kaderleden, Technische Commissie en Wedstrijdleiding
Hans Admiraal Lid TC,
Kees Oud en Jan Tushuizen Lid TC,

Laatste update: 15 januari 2019